Giao hỏa tốc 2h tại Hồ Chí Minh - Hà Nội

Điều Khoản Và Quy Định Chung

11/11/2021

- “Chúng tôi” hoặc “Bên cung cấp dịch vụ”được hiểu là toàn bộ nhân sự của “Công ty Tnhh Tư Vấn HT Law & Partner’’
- “Khách hàng” hoặc “Bên sử dụng dịch vụ”là bên đề nghị đặt hàng sử dụng dịch vụ
- “Giá cả” là biểu hiện bằng tiền của giá trị sản phẩm dịch vụ, nghĩa là số lượng tiền phải trả cho dịch vụ đó
- “Tiêu chuẩn dịch vụ”-khách hàng là những mục tiêu vi mô có thể đo lường được, hướng đến mục đích lớn hơn là sự hài lòng của khách hàng
- “Dịch vụ” hoặc “Dịch vụ đó” hoặc “Sản phẩm dịch vụ”là sản phẩm dịch vụ được mô tả, thể hiện trong danh mục đặt hàng dịch vụ.
- Kèm theo điều khoản và quy định chung này, có các chính sách đính kèm theo được thể hiện một vài đường dẫn trong các điều khoản dưới đây.

1. Điều khoản chấp thuận:

Khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và tuân thủ các điều khoản và quy định được nêu trong trang này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, văn bản, biểu đồ, biểu mẫu, logo, và dấu hiệu thương hiệu là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép. Việc sử dụng, sao chép, phân phối hay tái sản xuất nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.


3. Phạm vi địa lý và thời gian cung cấp dịch vụ:

- Phạm vi địa lý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và cung cấp dịch vụ đối với các quốc gia khác theo quy định pháp luật.
- Thời gian: Chúng tôi nhận tất cả thông tin đặt hàng dịch vụ 24/24, tuy nhiên thời điểm phản hồi thông tin đến quý khách hàng là thời gian công ty chúng tôi làm việc theo giờ hành chính theo quy định pháp luật Việt Nam

4. Thông tin sản phẩm và giá cả:

Thông tin toàn bộ sản phẩm dịch vụ và giá cả của chúng tôi được mô tả, giới thiệu ở phần danh mục dịch vụ cung cấp, Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin sản phẩm, chúng tôi có quyền thay đổi giá cả mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi đặt mua.


5. Quy trình cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn dịch vụ:

Tùy theo sản phẩm dịch vụ mà quý khách hàng đặt hàng, chúng tôi có nêu rõ quy trình, kết quả sản phẩm trong danh mục dịch vụ cung cấp của chúng tôi, tiêu chuẩn dịch vụ mà chúng tôi cung cấp được nêu rõ hạng mục công việc thực hiện theo quy trình cung cấp dịch vụ và quý khách hàng nhận được kết quả dịch vụ như theo mô tả sản phẩm dịch vụ đặt hàng.


6. Hoàn thành sản phẩm dịch vụ:

Dịch vụ được xem hoàn thành là bên khách hàng nhận được kết quả sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu trong danh mục đặt hàng dịch vụ, các bên ký các biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản bàn giao sản phẩm dịch vụ.


7. Nghĩa vụ và quyền của bên cung cấp dịch vụ:

- Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và tuân thủ các quy định và điều khoản được đề ra, tuân thủ các quy định pháp luật. Thực hiện đúng các và đầy đủ các công việc theo tiêu chuẩn, quy trình dịch vụ của sản phẩm đó.
- Được quyền yêu cầu bên khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ khi hoàn thành công việc hoặc các bên có thỏa thuận khác.
- Được quyền yêu cầu bên khách hàng phải thực hiện đúng các đề nghị của chúng tôi để có điều kiện cung cấp dịch vụ.
- Được quyền từ chối cung cấp dịch vụ khi khách hàng không cung cấp thông tin, tạo điều kiện để bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc.

8. Nghĩa vụ và quyền của bên sử dụng dịch vụ:

- Khi sử dụng dịch vụ bên khách hàng cam kết cung cấp thông tin chính xác và tuân thủ các quy định và điều khoản được đề ra, tuân thủ các quy định pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi không giới hạn cho công việc cung cấp sản phẩm dịch vụ mà bên khách hàng đặt hàng dịch vụ đó.
- Phải thanh toán đầy đủ khi bên cung cấp dịch vụ hoàn thành sản phẩm dịch vụ, không có quyền khiếu nại khi bên cung cấp dịch vụ hoàn thành công việc dịch vụ.

- Được quyền từ chối cung cấp thông tin, giấy tờ không liên quan đến dịch vụ yêu cầu.
- Được quyền khiếu nại nếu bên cung cấp dịch vụ không hoàn thành sản phẩm dịch vụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

9. Chính sách bảo mật:

Chúng tôi cam kết mọi thông tin của bên khách hàng cung cấp đều được bảo mật tuyệt đối, ngoài trừ cung cấp thông tin để thực hiện công việc dịch vụ đó hoặc bên thứ ba với sự đồng ý của bên khách hàng. Xem thêm tại: Chính sách bảo mật


10. Chính sách bảo hành - hoàn trả:

Chúng tôi cam kết sau khi sản phẩm dịch vụ hoàn thành, thời gian chúng tôi bảo hành dịch vụ là 1(một) năm, trừ trường hợp sản phẩm dịch vụ bị sai, lỗi của bên khách hàng thì chúng tôi không có trách nhiệm bảo hành. Xem thêm tại: Chính sách bảo hành - hoàn trả


11. Chính sách giao sản phẩm và kiểm tra:

Các bên tạo điều kiện cho nhau để giao, nhận sản phẩm hàng hóa đã hoàn thành, có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước khi ký tên bào biên bản bàn giao, biên bản thanh lý hợp đồng. Xem them tại: Chính sách giao hàng

 

12. Chính sách hoàn trả và thời gian khắc phục:

Bên khách hàng có quyền yêu cầu bên cung cấp dịch vụ nhận lại, sản phẩm bị sai, lỗi do bên cung cấp dịch vụ hoặc do điều kiện khách quan gây ra, thời gian khắc phục do các bên thỏa thuận tại thời điểm đó. Xem thêm tại: Chính sách khắc phục


13. Phương thức thanh toán:

Quý khách hàng có thể thanh toán theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi sản phẩm dịch vụ hoàn thành. Xem thêm tại: Chính sách thanh toán


14. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và quy định này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.


15. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về Điều Khoản và Quy Định Chung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.